Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 17/6Darrera versió: 10.10.2017

Títol

Com es diu 'como muy tarde' en català? 

'com a més tard' o 'a tot estirar'? 

Resposta

Per expressar el significat de 'com a màxim' en sentit temporal es poden fer servir les construccions a tot estirar, a tot tardar, no més tard, entre d'altres, i no com a més tard com més tard. Per exemple:

Tornaré aviat, a tot estirar a les tres.
Et vull aquí a les nou, no més tard.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions