Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6402/2Darrera versió: 05.12.2019

Títol

'fondo' o 'fons'? 

Resposta

Tant el mot fondo com el mot fons són formes vàlides, però cal no confondre'ls, perquè poden pertànyer a categories gramaticals diferents i no signifiquen el mateix.

1. Fondo

  • Pot ser un adjectiu (fondo, fonda) que fa referència a la idea de profunditat, de la superfície avall. Per exemple: un plat fondola part fonda d'una piscina.
  • Pot ser un nom que designa una vall estreta de parets espadades. Per exemple: Un fondo situat a 500 metres sobre el nivell del mar.
  • Pot ser un adverbi que significa 'amb profunditat'. Per exemple: respirar fondo ('profundament'), llaurar fondo

2. Fons

El mot fons és un nom invariable (és a dir, té la mateixa forma per al singular i per al plural) que té diversos significats. Alguns dels sentits del nom fons són els següents:

  • Fa referència a la part inferior d'un recipient o d'una cavitat. Per exemple: el fons d'una cassola, tocar fons.
  • És la superfície sòlida sobre la qual hi ha l'aigua d'un estany, un riu, etc. Per exemple: el fons del mar.
  • Fa referència a capitals diversos. Per exemple: fons d'amortització, fons d'inversió, fons de pensions, fons de reserva.
  • Designa el conjunt de qualitats morals bones o dolentes d'una persona. Per exemple: tenir un bon fons o tenir un mal fons.
  • És la resistència física d'un esportista. Per exemple: Aquest atleta pot guanyar la marató, perquè té bon fons.

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic general
Abreviacions