Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 28

11. guió (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
espai amb el mot que el segueix, i el de tancament, sense deixar cap espai amb el mot que el precedeix. Per exemple: La solució del problema no té a veure amb la dotació de mitjans ?tot i que aquesta és també una qüestió important?, sinó amb l'especialització dels treballadors. En cas que l'incís [...]
12. Guionet (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
El guionet (-) és un signe gràfic que es representa amb un guió curt, com el que es fa servir a final de ratlla quan cal separar un mot que no hi cap sencer. És més petit que la meitat del guió que s'usa en els incisos, les enumeracions i els diàlegs. A més dels usos habituals del guionet (per [...]
13. incisos (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
final. Es marquen amb comes, tot i que també poden fer aquesta funció els guions i els parèntesis. Es pot establir una gradació en l'ús d'aquests tres signes de puntuació segons l'allunyament de l'incís respecte al sentit del discurs; de menys a més allunyat: comes, guions i parèntesis. Així, les [...]
14. parèntesis (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
Aquest signe doble és format per un parèntesi d'obertura [(] i un de tancament [)]. Els usos principals dels parèntesis són els següents: 1. Dins d'una oració marquen incisos, amb la finalitat de fer-hi aclariments o donar informacions complementàries. Per marcar incisos també s'utilitzen les [...]
15. punt (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
El punt (.) és un signe gràfic que representa una pausa llarga. Aquest signe tipogràfic se situa sense deixar cap espai darrere de la paraula que el precedeix i deixant-ne un abans de la següent. Els usos principals del punt són els que s'expliquen a continuació: 1. S'escriu al final d'una [...]
16. barra inclinada (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat del tabac 6. En algunes abreviatures substitueix el punt. Aquests dos signes no han de coincidir en una abreviatura. Per exemple: C/ de València, s/n; però c. de València, núm. 388 7. En les adreces d'Internet, separa els [...]
17. dos punts (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
18. punts suspensius (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
Els punts suspensius (...) són tres punts que assenyalen la interrupció d'un enunciat. S'escriuen sense deixar cap espai després de la paraula que els precedeix i es deixa un espai abans del mot següent. No s'han d'escriure més de tres punts i no s'ha de deixar cap espai entre ells. Els usos [...]
19. punt i coma (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
del punt i coma són els següents: 1. Separa clàusules llargues que mantenen una relació de sentit dins d'una oració i que ja estan subdividides per comes. Per exemple: D'acord amb el diccionari, els mots volta i cop són sinònims en la frase de l'exemple; de l'Ebre cap al nord el mot cop s'ha [...]
20. abreviatures i signes de puntuació
Font Fitxes de l'Optimot
Quan s'utilitza una abreviatura amb punt abreviatiu i coincideix amb el final d'una frase, només s'escriu un punt. De la mateixa manera, si el punt abreviatiu va seguit de punts suspensius, només s'escriuen tres punts. Per exemple:  Us enviem un xec per valor de 25.000 ptes. Aquest xec, el [...]
Pàgines  2 / 3 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  Següent >>