Resultats de la cerca bàsica: 3,050

Fitxes de l'Optimot
111. Abreviatures de per exemple
Font Fitxes de l'Optimot
p. e. p. ex. v. gr. L'abreviatura de per exemple pot ser p. e. o bé p. ex. També s'utilitza l'abreviatura v. gr., que correspon a l'expressió llatina verbi gratia ('verbigràcia'). [...]
112. Contacte de preposicions àtones / en lloc de a l'esquerra o en lloc d'a l'esquerra?
Font Fitxes de l'Optimot
Quan coincideixen dues preposicions àtones seguides, en general es produeix una seqüència molt forçada (o bé impossible, com és el cas de dues preposicions idèntiques). Per evitar aquest contacte de preposicions, es poden fer servir diversos recursos. Per exemple: Has de girar a la dreta en lloc [...]
113. 'a la que' ('així que')
Font Fitxes de l'Optimot
Les expressions així que, de seguida que, tan bon punt, entre d'altres, s'usen amb el sentit de 'quan', 'així que'. Per exemple: Així que s'acabi el curs, obtindreu el certificat. Tan bon punt t'arribi el correu, fes-m'ho saber. La locució a la que també s'utilitza amb aquest sentit, però només [...]
114. 'dret a' o 'dret de'?
Font Fitxes de l'Optimot
El substantiu dret pot regir tant la preposició a com la preposició de davant de nom o d'infinitiu. Per exemple: El dret a vot o El dret de vot. El dret a decidir o El dret de decidir. Ara bé, cal fer notar que en determinats contextos es fa servir una preposició i no l'altra. Per exemple [...]
115. respecte a, respecte de, al respecte
Font Fitxes de l'Optimot
Les locucions respecte a i respecte de tenen el significat 'pel que fa a' o bé expressen la connexió entre dos termes. Per exemple: La consciència que tenia el músic respecte a la capacitat transformadora del seu art era sorprenent. Vam fer uns canvis al document respecte de la versió anterior [...]
116. Com es diu a día de hoy en català?
Font Fitxes de l'Optimot
Per expressar el significat d''actualment, en l'època present', en lloc de l'expressió a dia d'avui es poden fer servir les expressions següents, segons el context: avui avui dia avui en dia en el dia d'avui actualment ara per ara ara com ara Per exemple: Avui dia gairebé ningú no escriu [...]
117. contracorrent, contra corrent i a contracorrent
Font Fitxes de l'Optimot
El substantiu contracorrent és un mot compost i s'escriu amb els dos elements que el formen aglutinats. Per exemple: En aquest riu hi ha contracorrents molt forts. A partir d'aquest nom s'ha format la locució a contracorrent, que té els significats 'en sentit contrari al corrent' i 'd'una manera [...]
118. 'en venda', 'de venda' o 'per vendre'?
Font Fitxes de l'Optimot
119. a terminis / 'pagar a còmodes terminis' o 'pagar en còmodes terminis'?
Font Fitxes de l'Optimot
Un dels significats del mot termini és 'suma que s'ha de pagar en escaure's un període de temps fixat'. Per exemple: Aquest mes pagarem l'últim termini de la rentadora. De vegades aquest mot forma part de la locució a terminis, que significa 'mitjançant pagaments successius que es fixen en el [...]
120. Usos de la preposició cap i cap a
Font Fitxes de l'Optimot
La preposició cap a, o cap en alguns casos, expressa l'orientació o la direcció d'un moviment. També pot expressar una aproximació que pot ser espacial, temporal o de quantitat. Per exemple: Gireu cap a la dreta. Podeu venir a berenar cap a les sis. En aquesta ampolla hi caben cap a dos litres [...]
Pàgines  12 / 305 
<< Anterior  Pàgina  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Següent >>