Optimot. Consultes lingŘÝstiques - Llengua catalana

lloc

m
1 [porciˇ determinada de l'espai] lugar, sitio. Un lloc descobert, un lugar descubierto. ╔s en un lloc alt, baix, estß en un lugar alto, bajo.
2 [lloc determinat, assignat] sitio, lugar, puesto. Que ning˙ no es mogui del seu lloc!, íque nadie se mueva de su sitio!
3 [paratge] lugar, sitio, paraje.
4 [plaša] sitio, plaza f. A l'escola p˙blica ja no tenen cap lloc, en la escuela p˙blica ya no tienen ninguna plaza.
5 [cÓrrec, colĚlocaciˇ] puesto, lugar, empleo, cargo. TÚ un bon lloc en aquesta empresa, tiene un buen puesto en esta empresa.
6 fig lugar, sitio. Ocupa un lloc eminent en les nostres lletres, ocupa un lugar eminente en nuestras letras.
7 [ocasiˇ, motiu] lugar, motivo, ocasiˇn f. No hi ha lloc per a tantes queixes, no hay lugar para tantas quejas.
8 [entitat de poblaciˇ] lugar.
9 [poble petit] lugar, aldea f, villorrio, caserÝo.
10 [d'un llibre, d'un text] lugar, pasaje.
11 al lloc de la guineu, qui se n'alša ja no hi seu fig i fam quien va (o fue) a Sevilla pierde (o perdiˇ) su silla.
12 a qualsevol lloc en cualquier parte (o lado, o sitio, o lugar). El pots trobar a qualsevol lloc, puedes encontrarlo en cualquier parte.
13 copar els primers llocs esport copar los primeros puestos (o lugares).
14 donar lloc a dar lugar a.
15 en algun lloc en alguna parte (o lado, o lugar, o sitio).
16 en darrer lloc [com a ˙ltim recurs] en ˙ltimo lugar (o tÚrmino, o caso), como ˙ltimo remedio.
17 en lloc de [en comptes de] en lugar de, en vez de. En lloc de suro, ho xaparem de fusta, en vez de corcho, lo chaparemos con madera.
18 en lloc segur en sitio (o lugar) seguro.
19 en lloc segur [ben tancat] a buen recaudo.
20 en primer (o segon, etc) lloc en primer (o segundo, etc) lugar.
21 fer anar d'un lloc a l'altre [alg˙] hacer ir de un lado para otro.
22 fer lloc hacer sitio (o un sitio), hacer lugar, hacer hueco (o un hueco).
23 fora de lloc [inoportunament] fuera de lugar.
24 lloc clos [poblaciˇ emmurallada] ciudad amurallada.
25 lloc com˙ [t˛pic] lugar com˙n, tˇpico.
26 lloc de socors puesto de socorro.
27 lloc excusat excusado, retrete.
28 lloc geomŔtric mat lugar geomÚtrico.
29 llocs sants crist santos lugares.
30 no parar mai en un mateix lloc [inestable] no parar en ninguna parte.
31 posar-se al lloc de ponerse en lugar de. Posa't al meu lloc!, íponte en mi lugar!
32 tenir lloc [passar] tener lugar, ocurrir.
EnciclopŔdia Catalana
Abreviacions