Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6266/4Darrera versió: 12.02.2019

Títol

'depengut' o 'depès'? 

Resposta

Les formes del participi del verb dependre són depès, depesa, depesos, depeses i no depengut, depenguda, depenguts, depengudes

Classificació

Categoria
Morfologia

Fitxes relacionades

Abreviacions