Resultats de la cerca frase exacta: 7

Ortografia catalana
1. Les lletres. L'ALFABET
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
grups cs i cc de sacsˇ i secciˇ; en canvi, a examen representa el grup [gz], com al mot Ŕczema. El quadre 2 resumeix les correspondŔncies entre els sons i les lletres que els re-presenten. Notem, tanmateix, que l'exemplificaciˇ no sempre es correspon amb la pron˙ncia de tots els parlars. QUADRE 2 [...]
2. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
: coratge, coratgia, enlletgir, ferotge, ferotgia, fetge, he-retge, heretgia, jutge, massatge, massatgista, metge, mitges, platges, rellotge, viatge, Otger, Alcoletge, Bitginoes (barranc del Pallars JussÓ), Sitges, Llemotges. Tanmateix, en alguns mots cultes amb el prefix hist˛ric ad-, i en alguns noms [...]
3. La grafia dels mots. L'ORTOGRAFIA DELS MOTS PREFIXATS, DELS COMPOSTOS I DE LES LOCUCIONS. EL GUIONET I L'AGLUTINACIË GR└FICA
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, vicepresident; Antiatles, Anticrist, CisjordÓnia, Prepirineus, Transsil-vÓnia. Igualment, quan un radical va precedit de dos o mÚs prefixos: exeurodiputat. 4.3.1.2. Tanmateix, s'escriu un guionet en els casos segŘents: a) En els conjunts formats per un nom o un adjectiu precedits de l'adverbi no que han assolit [...]
4. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS NASALS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
es mantÚ en els compostos el primer constituent dels quals acaba en aquesta lletra, malgrat la pron˙ncia [m]: benmereixent, benparlat, benpensant; enmig, entornpeu, graşnment, tanmateix. I tambÚ es mantÚ en els noms propis estrangers, com Canberra, Gutenberg o Myanmar, i en llurs derivats, com [...]
5. L'accent i la diŔresi. L'ACCENT GR└FIC
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, comprÚn, cortÚs, francÚs, admÚs, pretÚs; cÚrcol, pÚsol, tÚrbol, atÚnyer, conÚixer, crÚiem, vÚiem, vÚncer; sÚmola, sÚpia. Tanmateix, es mantÚ l'accent greu en l'interrogatiu i el relatiu t˛nic quŔ i la conjunciˇ perquŔ, en alguns cultismes i manlleus esdr˙ixols o plans com Ŕpoca, plŔiade, sŔrie, dŔbil [...]
6. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
: sabata, sonar, ansa, espolsar, fusta, arr˛s, temps. b) S'escriu ss entre vocals: passar, possessiˇ, professor. Aquestes dues grafies, s i ss, alternen en el mateix paradigma flexiu i en la matei-xa famÝlia de mots: pas, passos, passar. Tanmateix, i per raons etimol˛giques, en molts casos aquest so [s] s [...]
7. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS LATERALS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
(alĚlot, falĚlera, tilĚla). La grafia lĚl es pot confondre amb l en la mesura en quŔ sovint es pronuncia [l]. Tan-mateix, s'escriu lĚl en els casos segŘents: a) En els mots d'origen culte amb un radical comenšat per l precedit d'alguna de les variants al-, col-, il- i sil- dels prefixos ad- 'cap a', con [...]