Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

obstante

adj
1 p fr obstant.
2 no obstante [sin embargo] no obstant això (o això no obstant), malgrat això, això no contrastant, tanmateix, nogensmenys. No obstante, se pudo casar, això no obstant, es va poder casar.
3 no obstante [a pesar de] no obstant, malgrat, a pesar de. No obstante el impedimento, se pudo casar, no obstant l'impediment, es va poder casar.
4 no obstante que a pesar (o encara, o malgrat) que.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions