Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6685/2Darrera versió: 29.11.2016

Títol

onomatopeies de mamífers 

Resposta

Algunes de les onomatopeies que representen sons d'alguns mamífers són les següents:
 • acció de grunyir (porc): gronyc, oic, oinc
 • acció de miolar: marrameu, meu, garrameu, marramau
 • acció de roncar o esbufegar (gat): arf, rum-rum
 • acció de grinyolar (gat):
 • acció de cridar el mico: hi, iii
 • acció de bramular (vaca): mmm, muu
 • acció de bramar l'ase: ihà
 • acció de bramar el lleó: brah, graa
 • acció de bordar (gos): bub-bub
 • acció de cridar el ratolí: crii, iii
 • acció d'udolar (llop, gos): auu, ahú
 • acció de renillar (cavall): hii, iii
 • acció de belar (ovella, cabra): be, bee,
 • acció de cridar l'elefant: hii, iii
 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic general

Fitxes relacionades

Abreviacions