Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

difícil

1 (Parlant d'una persona)
exigent
espinós, que pertot posa dificultats. Té un caràcter espinós.
impossible (fig. i fam.). És un home impossible.
intractable
delicat, de difícil acontentar. És molt delicat en el menjar.
insuportable
incòmode. És un client incòmode: no està mai content.
problemàtic
conflictiu
tenir un geni (o caràcter) endimoniat
dur, difícil d'impressionar, d'influir.
llepafils (→)

2 (Parlant de coses a fer)
delicat. Una operació molt delicada.
revés, difícil de treballar, de resoldre, d'aprendre. L'alemany és una llengua molt revessa. Aquesta fusta és molt revessa.
dificultós
incòmode
dur, difícil d'acomplir, difícil de suportar. Porta una vida molt dura. Un treball molt dur.
treballós
penós (≠ penible). Una vida penosa. Un treball penós.
laboriós. Un part laboriós.
feixuc (fig.). Una tasca feixuga.
operós
ardu (tasca, treball, camí, etc.)
rude (treball, temps, etc.)
aspre (camí, pujada, etc.)
entrebancós, ple d'entrebancs, de dificultats. Una empresa entrebancosa.
travessós, íd.
ímprobe o improbiós (treball, empresa)
esgotador
escrú, ardu, dur, aspre.
ésser costeruda (una cosa), ésser difícil de fer.
costar (una cosa) Déu i ajuda, íd.
veure's negre per a (+ verb en inf.). Em veig negre per a cobrar-li el que em deu.
ésser de mal fer. Aquesta fusta és de molt mal treballar.
ingrat (treball, etc.)
reconsagrat (vulg.)

3 (Dit d'una qüestió abstracta, d'un estudi, etc.)
abstrús
espinós
delicat (en sentit moral)
complicat
enrevessat
escabrós (moralment)
intricat
embolicat
embrollat
embullat
complex

© Manuel Franquesa i Enciclopèdia Catalana
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions