Resultats de la cerca bàsica: 2

Ortografia catalana
1. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
]igen. II.? S'escriu x, pronunciat [ks], en mots lèxic, luxe, màxim, òxid, proxeneta, pròxim, nexió, flexió; mixt, text; exclusió, excursió, com asfíxia, axioma, fix, fixar, galàxia, sexe, sintaxi, taxa, taxi; complexió, con-expedició, explicar, explotar, expressar, 57 Les lletres exquisit, èxtasi [...]
2. La grafia dels mots. L'ORTOGRAFIA DELS MOTS PREFIXATS, DELS COMPOSTOS I DE LES LOCUCIONS. EL GUIONET I L'AGLUTINACIÓ GRÀFICA
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, mal humor), constituïts per components que s'escriuen separats per espais. Els compostos presenten flexió a la dreta, és a dir, els morfemes flexius que expressen els trets de gènere, nombre, temps verbal, etc., es veuen afectats només en el segment final (maldecap 'preocupació', pl. maldecaps [...]