Resultats de la cerca bàsica: 1

Criteris lingüístics
1. Sigles i acrònims. Gènere i nombre  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
(ordinador) un DIN A4 (full) Gràficament, les sigles de noms comuns no tenen flexió de gènere ni de nombre, però sí que varien els elements de la frase que hi concorden. és un bon ATS ajudant tècnic sanitari és una bona ATS ajudanta tècnica sanitària són uns bons ATS ajudants tècnics sanitaris són unes bones [...]