Optimot. Consultes lingŘÝstiques - Llengua catalana

pes

m
1 fÝs peso.
2 [peša d'unitat de pes] pesa f.
3 tecnol pesa f.
4 esport pesa f.
5 esport [en boxa] peso.
6 [cÓrrega] peso. Aquest terra no pot resistir el pes de les prestatgeries, este suelo no puede resistir el peso de las estanterÝas.
7 [cosa pesada] peso. No pot aixecar pesos, no puede levantar pesos.
8 fig peso. El pes de la responsabilitat, el peso de la responsabilidad.
9 fig peso. Em treus un pes de sobre, me quitas un peso de encima.
10 fig [importÓncia] peso. El pes de la seva opiniˇ, el peso de su opiniˇn.
11 a pes a peso.
12 a pes de brašos en brazos.
13 a pes d'or fig i fam a peso de oro.
14 caure pel seu propi pes fig i fam caer (o caerse) de su peso (o de su propio peso, o por su peso, o por su propio peso).
15 de pes fig i fam [important] de peso.
16 en pes [tots] en peso.
17 fer bon pes dar buen peso, pesar corrido.
18 fer el pes fig i fam [satisfer] convencer. ╔s un actor que no m'acaba de fer el pes, es un actor que no me acaba de convencer.
19 pes at˛mic fÝs peso atˇmico.
20 pes brut peso bruto (o en bruto).
21 pes especÝfic fÝs peso especÝfico.
22 pes gall esport [boxa] peso gallo.
23 pes lleuger esport [boxa] peso ligero.
24 pes molecular quÝm peso molecular.
25 pes mort mar peso muerto.
26 pes net peso neto.
27 pes pesant esport [boxa] peso pesado.
28 pes ploma esport [boxa] peso pluma.
29 pesos, mides i mesures pesas y medidas.
EnciclopŔdia Catalana
Abreviacions