Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 1,984

51. 'el que' o 'el qui'?; 'aquell que' o 'aquell qui'? / Oracions relatives substantives amb pronom referit a persona / Nova gramÓtica
Font Fitxes de l'Optimot
En les oracions de relatiu substantives en quŔ el relatiu es refereix a persones, es poden utilitzar els pronomsáqui oáque, precedits o no d'altres elements. 1. Qui Es pot fer servir el relatiu qui. Per exemple: Qui diguÚs aix˛ mentiria. Aquest pronom relatiuátambÚápot anar precedit de [...]
52. 'Teniu que estudiar' o 'Heu d'estudiar'? / 'Hi ha que fer un viatge' o 'Cal fer un viatge'? / PerÝfrasis d'obligaciˇ
Font Fitxes de l'Optimot
Per expressar una obligaciˇ, una necessitat o una conveniŔncia que s'ha de complir, es poden fer servir diverses construccions. Les principals sˇn les segŘents: haver de + infinitiu. Per exemple:áHe de presentar l'informe demÓ al matÝ.áá caldre + infinitiu (o caldre que + verb en subjuntiu). [...]
53. 'No l'han deixat parlar' o 'No han deixat que parli'? / 'Vaig veure'l fugir' o 'Vaig veure que fugia'? / Alternanša d'infinitiu i subordinada amb la partÝcula 'que' amb 'fer' i 'deixar' i els verbs de percepciˇ
Font Fitxes de l'Optimot
Els verbs deixar i fer i els verbs de percepciˇ com ara sentir i veureápoden portar com a complement directe una oraciˇ d'infinitiu o una subordinada amb que + verb.á En el cas que el complement sigui una oraciˇ subordinada introdu´da amb la partÝculaáque, els verbs com deixar i fer seleccionen [...]
54. 'cadascun' o 'cada un'? / 'cadasc˙' i 'cada u' / Nova gramÓtica
Font Fitxes de l'Optimot
Les formes cadascun, cadascuna i cada un, cada una sˇn quantificadors que, juntament amb un sintagma constitu´t per la preposiciˇ de i un nom, signifiquen 'tota persona o tota cosa de les que formen part d'un grup o d'una colĚlectivitat'. Amb aquest mateix sentit, per˛ amb un valor emfÓtic [...]
55. L'accent grÓfic / Tipus d'accent que pot dur cada vocal
Font Fitxes de l'Optimot
L'accent grÓfic s'escriu sobre vocals maj˙scules i min˙scules i marca la sÝlĚlaba t˛nica dels mots. En catalÓ es distingeixen dos tipus d'accent: l'obert o greu (`) i el tancat o agut (´). La vocal a, si ha de dur accent, sempre el porta obert, mentre que la i i la u, si en porten, sempre duen [...]
56. Oracions de relatiu adjectives amb antecedent oracional / Relatiu neutre: 'la qual cosa', 'cosa que', 'fet que' / 'Ha vingut la seva mare, el que l'ha sorprŔs' o 'Ha vingut la seva mare, la qual cosa l'ha sorprŔs'?
Font Fitxes de l'Optimot
relatiu la qual cosa fa referŔncia a ha vingut la seva mare).á En aquest tipus d'oracions de relatiu, es fan servir tant el pronom relatiu la qual cosa, com la construcciˇ formada per un nom (generalment Úsácosa,áfet, tot i que pot ser qualsevol altre) + que . En canvi, en aquests casos no sˇn possibles [...]
57. Oracions de relatiu adjectives / 'el noi el qual ha vingut' o 'el noi que ha vingut'? / Pronom relatiu en funciˇ de subjecte: 'que' o 'el qual'?
Font Fitxes de l'Optimot
Dins d'una oraciˇ de relatiu adjectiva (Ús a dir, aquella que fa referŔncia a un antecedent explÝcit i el complementa), quan el pronom fa la funciˇ de subjecte es podrÓ fer servir que o el qual segons el tipus d'oraciˇ.á 1. En oracions explicatives En general s'usa el pronom relatiu queáen les [...]
58. 'Els turistes, que estaven marejats,...' i 'Els turistes que estaven marejats...' / Oracions de relatiu: explicatives i especificatives / Oracions de relatiu: amb coma o sense coma?
Font Fitxes de l'Optimot
Quan una oraciˇ de relatiu complementa un nom que la precedeix (l'antecedent), s'anomena adjectiva perquŔ fa la funciˇ que faria un adjectiu, Ús a dir, de complement del nom. Per exemple: El noi que xerra equival a El noi xerraire L'home que bada equival a L'home badoc Les oracions de relatiu [...]
59. 'mÚs... que' o 'mÚs... de'?; 'menys... que' o 'menys... de'? / Els quantificadors comparatius: 'tan', 'tant', 'mÚs' i 'menys' / Comparatives d'igualtat, superioritat i inferioritat
Font Fitxes de l'Optimot
Les construccions comparatives se solen construir amb els quantitatius tan, tant, mÚs i menys. Poden establir una relaciˇ d'igualtat (El despatx Ús tan petit com el teu) o de desigualtat (Fa mÚs calor que l'any passat, Tinc menys deures que el trimestre passat).á 1. Comparatives d'igualtat. [...]
60. Usos del gerundi que no sˇn admesos / 'El conductor es va adormir provocant un greu accident' o 'El conductor es va adormir, cosa que va provocar un greu accident'?
Font Fitxes de l'Optimot
Les construccions de gerundi generalment tenen un valor duratiu. Independentment del fet que el gerundi tambÚ pugui presentar altres valors (causal, condicional o concessiu), sol indicar duraciˇ o continu´tat. A l'hora de fer servir una construcciˇ de gerundi, cal tenir en compte les [...]
PÓgines  6 / 199 
<< Anterior  PÓgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  SegŘent >>