Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

bruixa sense taquesTERMCAT
Abreviacions