Resultats de la cerca frase exacta: 45

Ortografia catalana
1. Les lletres. LES VOCALS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
La grafia dels sons voclics tnics L's de les grafies vocliques en el vocalisme tnic general s unvoc i no es pres-ta a confusi en la mesura que a cada so voclic li correspon la seva grafia voclica, amb el benents que els sons [ ? ] i [e], d'una banda, i [ ? ] i [o], de l'altra [...]
2. La grafia dels mots. LES CONTRACCIONS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
No hi ha contracci: a) Quan l'article es pot apostrofar amb el mot segent perqu comena per vocal, precedida o no de h: porta- ho a l'avi, baixa de l'arbre, parla de l'home, Portal de l'ngel, coses per l'estil, va a ca l'apotecari, terres de ca n'Amat. 110 4.3 b) Quan l'article forma part del [...]
3. Les lletres. L'ALFABET
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
Les lletres modificades Hi ha lletres que es poden modificar amb signes afegits, els diacrtics, per a indi-car un valor distint del que tindria la lletra corresponent sense el diacrtic. Amb l'addici dels diacrtics, aquestes lletres esdevenen lletres modificades i representen valors concrets [...]
4. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
general. Per a representar aquests sons, s'escriu g i j d'acord amb les regles segents: a) S'escriu j davant a, o o u: jard, joc, joia, jove, jugar, julivert, jutge, aljub, aju-da, barreja, cnjuge, conjunt, dejuni, esbarjo, major, menjar, perjuri, pijama, pluja, rajar, rajola; Jacob, Jaume, Joan [...]
5. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
aparixer en totes les posicions dins del mot, mentre que el so africat [? t?? ]? apareix principalment entre vocals i a final de mot. En els parlars occidentals i del Camp de Tarragona, en canvi, predomina el so africat [? t?? ]? en posi-ci inicial de mot o darrere de consonant. Entre vocals i a final de [...]
6. L'accent i la diresi. TRACTAMENT GRFIC DE LA SLLABA
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
Sillabificaci grfica i partici de mots a final de ratlla Quan un mot polisllab no cap sencer al final d'una ratlla en un escrit, en general es pot descompondre en dos fragments. Aquesta partici es fa mitjanant el signe grfic anomenat guionet (-), que en aquest cas s'afegeix al primer dels [...]
7. Les lletres. LES CONSONANTS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
Sobre l'ocurrncia dels sons oclusius, fricatius i africats en fi de sllaba, conv tenir present: a) Que en posici final absoluta de mot solament s possible la realitzaci sorda. En con-seqncia, en aquesta posici un so sord es pot trobar representat per la consonant que ordin-riament [...]
8. Les lletres. LES VOCALS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
reflecteixen en l'escriptura, com la terminaci [-e] del mascul singular dels mots acabats en el sufix -ista (artista, turista), corrent en la llengua parlada, o, en registres informals, l'oscillaci de timbre de la a tona final (casa, compra) i la pronncia [a] a l'inici de mots comenats per en, em i es [...]
9. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS RTICS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, iberorom, infraroig, monoral, multiracial, neorealisme, polirtmia, prerequisit, preromnic, pseudorbia, radioreceptor, semirec-ta, sobrereserva, suprarenal, teleradar, termoregulador, trirectangle, turboreactor, vicerectorat (?4.3c). Per s'escriuen amb rr: a) Els mots formats amb els prefixos a [...]
10. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
[k] qu queixal, quinze, boques, adquirir; Miquel, Raquel; Queralbs, Tquio Hug, Sigfrid k karate, koin, kurd, whisky; Kant, Kenya, Kuwait, Pakistan A la columna de la grafia, la lletra v representa la pronncia [b] en els parlars en qu s'ha perdut la distinci entre [b] i [v]. Aix mateix, en [...]
Pgines  1 / 5 
Pgina  1  2  3  4  5  Segent >>