Resultats de la cerca frase exacta: 4

Ortografia catalana
1. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
; llet, crèdit, xut; Martí, Rut, Tecla, Catí, Tarragona, Teià, Itàlia, Terol, Troia [t] d adquirir, vodka; àcid, fred, quietud, solitud, covard, sord, verd; Armand, Alfred, Íngrid, Rafalcaid, Madrid, Perigord g gas, glòria, gorra, gruix, farga, figa, ningú; Gabriel, Griselda, Gandia, Pego, Sagunt [...]
2. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
, mentre que el so africat [ d?? ] es troba sempre entre vocals. En els parlars occidentals i del Camp de Tarragona, en canvi, predomi-na el so africat en posició inicial de mot i darrere de consonant. L'articulació africada d'aquest so, en qualsevol posició, és característica dels parlars valencians en [...]
3. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
hereditaris s'escriu b o v segons la pronúncia d'aquelles regions que han conservat viva l'antiga distinció entre els dos sons (illes Balears, part del País Valencià, Camp de Tarragona, l'Alguer), per damunt de qualsevol consideració de caràcter etimològic. S'escriu, per tant, cavall (malgrat CA b ALLUS ), [...]
4. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
aparèixer en totes les posicions dins del mot, mentre que el so africat [? t?? ]? apareix principalment entre vocals i a final de mot. En els parlars occidentals i del Camp de Tarragona, en canvi, predomina el so africat [? t?? ]? en posi-ció inicial de mot o darrere de consonant. Entre vocals i a final de [...]