Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

multiplicador -a

adj. [LC] [MT] Que multiplica.
m. [LC] [MT] Nombre pel qual un altre és multiplicat.
m. [ECT] Factor numèric que indica la proporció en què l'increment d'una certa magnitud repercuteix en la variació final d'una altra que s'hi relaciona. El multiplicador de la inversió. El multiplicador monetari.
m. [DE] Dispositiu explosiu que hom inclou en l'enceb dels projectils i de les càrregues explosives, que serveix per a augmentar l'efecte de l'enceb i provocar l'explosió del conjunt de la càrrega.
m. [EL] Dispositiu o circuit electrònic que multiplica dos senyals.
[EL] multiplicador de tensió Circuit rectificador que produeix una tensió contínua de sortida superior al valor de la tensió alterna d'alimentació i aproximadament igual a un múltiple seu.
[EL] multiplicador d'electrons Part d'un tub electrònic en la qual el corrent electrònic inicial és amplificat per un conjunt de dínodes successius connectats a potencials cada cop més elevats a l'ànode o col·lector on és recollit el corrent electrònic amplificat per efecte de l'emissió secundària.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions