Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

'ls

pron. [LC] Forma que revesteixen l'acusatiu masculí plural i el datiu plural, masculí o femení, del pronom de tercera persona quan van immediatament darrere d'un verb acabat en vocal altra que una u subjuntiva, o d'un pronom feble acabat en vocal. Porta'ls. Porta-me'ls. A les vostres germanes, vaig escriure'ls ahir.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions