Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 812/5Darrera versió: 14.02.2020

Títol

Criteris de redacció de l'albarà 

Resposta

L'albarà és un document que s'utilitza per justificar la sortida de mercaderies del magatzem del venedor o la venedora i per confirmar que s'han lliurat al comprador o la compradora. Habitualment, se n'estenen tres exemplars: un queda en poder de qui fa la venda i els altres dos són lliurats amb la mercaderia a qui fa la compra, que se'n queda un i en retorna un altre amb la seva signatura o el seu segell per acreditar la recepció de la tramesa. Normalment, la signatura o el segell van precedits d'alguna d'aquestes expressions: Ho he rebut; Conforme, llevat d'examen; Rebut, sense comprovació; etc.

En general s'hi fan constar les dades següents:

  • venedor o venedora (nom, domicili, NIF)
  • comprador o compradora (nom, domicili, NIF, codi)
  • data de l'albarà
  • identificació de l'albarà
  • mercaderies (quantitats, articles i característiques)
  • data de lliurament

A l'albarà no s'acostuma de fer-hi constar ni els preus per unitat ni l'import de les mercaderies. És només una constatació de les mercaderies lliurades perquè el comprador o la compradora pugui comprovar si el contingut de l'albarà concorda amb el lliurament i el venedor o la venedora pugui tenir la conformitat del comprador o compradora per fer la factura.

 

Classificació

Categoria
Convencions .Disseny de documents
Abreviacions