Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 139/3Darrera versió: 26.02.2014

Títol

És correcte rellenar en català? 

Resposta

El verb castellà rellenar té diversos significats, que en català equivalen a paraules diferents segons els contextos. 

En l'àmbit de la gastronomia, si es vol indicar la idea d''omplir de determinats ingredients', es parla de farcir (aus, pastissos, etc.) i de farciments. Es diu farcir un pollastre, pebrots farcits de carn. I també hi ha la frase feta A veure si ens costarà més el farciment que el gall

En l'àmbit de la tapisseria es fan servir altres paraules. Es diu els matalassos s'emboteixen de borra. I el que es posa dins dels coixins i matalassos se sol denominar pel nom específic del material: borra, llana, escuma

En l'àmbit de la construcció, també hi ha paraules específiques. Així, de l'acte d'omplir una rasa per aplanar un terreny o d'omplir un buit d'una paret, se'n diu reblir. I el material que s'hi posa es denomina reble o reblum

Quan es vol indicar la idea d''omplir per segona vegada', el més usual i recomanable és dir tornar a omplir, fora del cas de contextos més tècnics o sintètics, en què també s'usa reomplir. Per exemple: Torna a omplir la cantimplora o Envàs no reomplible

Quan es vol expressar 'completar els buits en un imprès o formulari' es poden fer servir els verbs omplir i emplenar. Convé notar que en l'àmbit del dret i l'administració el verb emplenar és la forma preferent. Per exemple: Empleneu la sol·licitud amb lletra majúscula.

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic general
Abreviacions