Resultats de la cerca bàsica: 19

Fitxes de l'Optimot  | Convencions
11. data (en un document)
Font Fitxes de l'Optimot
signatura Cada empresa o organisme tria l'opció que prefereix. És recomanable fer servir sempre la mateixa opció per donar una imatge unitària en tots els documents. D'altra banda, cal tenir en compte que en els certificats el lloc i la data apareixen abans de la signatura, i no després, com es fa en [...]
12. parèntesis (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
Aquest signe doble és format per un parèntesi d'obertura [(] i un de tancament [)]. Els usos principals dels parèntesis són els següents: 1. Dins d'una oració marquen incisos, amb la finalitat de fer-hi aclariments o donar informacions complementàries. Per marcar incisos també s'utilitzen les [...]
13. incisos (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
català i en castellà? hi consta el nombre de treballadors. Finalment, els parèntesis, en canvi, contenen un aclariment, una informació complementària que es considera afegida al text. Per exemple: Aquest establiment no ha deixat mai de donar servei des de la seva fundació (1906). Són incisos i [...]
14. Exemple de sentència
Font Fitxes de l'Optimot
actuacions principals i dur l'original al llibre de sentències d'aquest Jutjat. Així ho disposo i ho signo. (rúbrica) PUBLICACIÓ La resolució anterior ha estat llegida i publicada pel jutge que la subscriu, en audiència pública, el dia 13 de novembre de 2001. En dono fe. La secretària (rúbrica)  [...]
15. Criteris de redacció del certificat
Font Fitxes de l'Optimot
16. Signes de puntuació: la coma
Font Fitxes de l'Optimot
pot donar lloc a oracions excessivament sincopades i aleshores s'omet, o se n'ometen algunes: Tinc dues filles a l'estranger, una a Londres i una a París. 5. Separa, de vegades, un complement de l'oració que s'ha desplaçat de la seva posició segons l'ordre lògic (subjecte, verb i complements verbals [...]
17. Criteris de redacció del recurs
Font Fitxes de l'Optimot
(Sol·licito: Que es dicti resolució per revocar...). Si se li vol donar un tractament, cal tenir en compte que el tractament habitual del receptor en la redacció administrativa catalana és el de vós (Sol·licito: Que dicteu resolució per revocar...). Com es pot observar, després de Sol·licito:, cal introduir [...]
18. Criteris de redacció de sol·licitud o instància
Font Fitxes de l'Optimot
títols seguits d'enumeracions (Exposició de fets: 1., 2., etc.; Sol·licitud:...). No és necessari identificar amb cap tractament personal el receptor (Sol·licito: Que em sigui concedit.../ La concessió de...). Si se li vol donar un tractament, cal tenir en compte que el tractament habitual del [...]
19. Criteris de redacció de la sentència
Font Fitxes de l'Optimot
o Fonaments legals. S'han d'expressar els punts de fet i de dret fixats per les parts i els que ofereixin les qüestions controvertides, s'han de donar les raons i els fonaments legals de la decisió que s'hagi de dictar i s'han de citar les normes jurídiques aplicables al cas. Els fonaments de [...]
Pàgines  2 / 2 
<< Anterior  Pàgina  1  2