Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 3786/4Darrera versió: 24.07.2017

Títol

Article davant dels dies de la setmana 

'el dimecres' o 'els dimecres'? ('cada dimecres') 

Resposta

Quan els dies de la setmana es refereixen a un temps immediatament passat o immediatament futur, no duen article definit. A més, poden portar la data, que té una funció d'explicació, entre comes. Per exemple, si avui és dia 21 de novembre, podem dir:

Vindré dijous o Vindré dijous, 27 de novembre (equivalent a 'dijous vinent, aquest dijous')
Vaig venir dimecres o Vaig venir dimecres, 19 de novembre (equivalent a 'dimecres passat')

En canvi, si fan referència a més distància temporal, els dies de la setmana porten l'article definit. A més, poden portar la data, que té una funció d'especificació, sense comes. Per exemple, si avui és dia 7 d'octubre, podem dir:

Vindré el dijous 27 de novembre.

La presència de l'article (sense especificar la data) pot donar a l'expressió temporal un valor distributiu, i en aquest cas l'article que acompanya el dia de la setmana pot anar en singular o en plural. Per exemple, podem dir El dimecres anem al cine (o bé Els dimecres anem al cine) amb el sentit de 'cada dimecres anem al cine'.

 

Classificació

Categoria
Convencions .Signes gràfics i de puntuació
Sintaxi
Abreviacions