Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

pasturar

1 1 v. intr. [AGR] [LC] El bestiar, menjar l'herba dels camps. Portar el bestiar a pasturar a muntanya.
1 2 v. tr. [AGR] [LC] El bestiar pastura l'herba fresca dels prats.
2 v. tr. [AGR] [LC] Portar a pasturar. Ell pastura el bestiar.
3 v. intr. [AGF] El peix, rondar entorn l'esquer.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions