Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7403/3Darrera versió: 29.09.2017

Títol

'fer' o 'fer-hi'? 

Verbs amb el pronom feble 'hi' 

Resposta

El verb fer, en sentit general, significa 'donar existència a alguna cosa'. Per exemple:

A l'obrador fem la massa del pa amb ingredients naturals.

Ara bé, la forma fer-hi significa 'influir' o 'intervenir' i duu sempre el pronom hi lexicalitzat. Per exemple:

Ahir estava insuportable! També hi devia fer que no havia descansat prou... 
No hi fa res que vingui amb el seu amic: tenim lloc en el cotxe.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions