Resultats de la cerca bàsica: 407

Fitxes de l'Optimot  | Convencions
91. Abreviatures: plural
Font Fitxes de l'Optimot
Les abreviatures poden formar el plural de dues maneres diferents segons el tipus d'abreviatura de què es tracti. En l'abreviatura en què la part final del mot és present, cal afegir -s o bé canviar -a per -es segons que es tracti d'un nom masculí o femení, seguint la normativa general de la [...]
92. Sigles: pronunciació
Font Fitxes de l'Optimot
sil·làbicament, és a dir, com si fossin una paraula. Són generalment plans si acaben en vocal. Per exemple: ONU, IVA, NASA, UEFA, etc. En canvi, si acaben en consonant o diftong, són aguts. Per exemple: IVAM, CIRIT, OTAN, etc. Una variant d'aquest tipus de lectura consisteix a pronunciar la primera lletra de la [...]
93. enumeracions (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
elements que la conformen es poden escriure l'un darrere l'altre separats per comes i unint el darrer element amb les conjuncions i o o. Per exemple: A la reunió tractarem la flexibilitat horària, la coordinació dels cursos, les reserves d'aules i l'horari de recepció dels vespres. Quan els elements [...]
94. xifres o lletres? (criteris generals)
Font Fitxes de l'Optimot
Per saber si cal escriure una quantitat amb xifres o lletres, s'han de tenir en compte els aspectes següents: 1. El tipus de text o d'obra en què apareix:  ? En els treballs científics (matemàtiques, ciències físiques, etc.), econòmics o estadístics, es fan servir les xifres per a la [...]
95. Criteris de redacció dels escrits jurídics de les parts en la fase de desenvolupament
Font Fitxes de l'Optimot
de banda els escrits inicials, es poden esmentar els següents: l'escrit de contestació a la demanda els escrits de petició d'ampliació de termini, de vista pública, de notificació personal, d'embargament de béns o de taxació de costes l'escrit de proposició de prova l'escrit per oposar-se a [...]
96. Cicles educatius, disciplines, assignatures i cursos (majúscules i minúscules) / Proves i exàmens de nivell (majúscules i minúscules) / Seminaris i tallers (majúscules i minúscules)
Font Fitxes de l'Optimot
psicologia S'escriuen amb majúscules inicials els noms propis d'assignatures, cursos i titulacions. Per exemple: Història Econòmica Mundial (assignatura) Àlgebra Lineal i Geometria (assignatura) el curs de Matemàtiques amb Ordinador per a Professors de Secundària el grau d'Enginyeria Mecànica el màster de [...]
97. tractament protocol·lari d'institucions i organismes / ajuntament (tractament protocol·lari)
Font Fitxes de l'Optimot
Si bé els tractaments protocol·laris s'apliquen a persones concretes, de manera extraordinària es poden aplicar a una institució o organisme. És el cas d'alguns ajuntaments que, per tradició, usen una forma protocol·lària davant el nom de l'organisme. Els ajuntaments de capitals de província [...]
98. Exemples de convocatòria de reunió
Font Fitxes de l'Optimot
Exemple 1 [Capçalera] Per indicació del president, us convoco a la reunió ordinària de la Comissió d'Estudis i Projectes. Dia: 12.09.07 Hora: 12 Lloc: sala de reunions de la Direcció General Ordre del dia: 1. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior. 2. Presentació [...]
99. Guionet (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
El guionet (-) és un signe gràfic que es representa amb un guió curt, com el que es fa servir a final de ratlla quan cal separar un mot que no hi cap sencer. És més petit que la meitat del guió que s'usa en els incisos, les enumeracions i els diàlegs. A més dels usos habituals del guionet (per [...]
100. abreviatures i signes de puntuació
Font Fitxes de l'Optimot
podreu cobrar a partir del dia 30 de juliol.  Us recomanem que signeu personalment les notificacions. Eviteu, per tant, les fórmules p.a., p.o., p. abs...  Amb altres signes de puntuació es manté el punt abreviatiu. Per exemple: Heu rebut cap informe que parli d'insalubritat, males condicions [...]
Pàgines  10 / 41 
<< Anterior  Pàgina  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Següent >>