Resultats de la cerca bàsica: 406

Fitxes de l'Optimot  | Convencions
11. signatura per delegació
Font Fitxes de l'Optimot
L'article 8.8 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, estableix que els actes administratius que s'adopten per delegació es consideren dictats per l'òrgan delegant, i han d'incloure abans de la signatura les paraules "per [...]
12. Sigles, acrònims i mots creuats: lexicalització
Font Fitxes de l'Optimot
Un altre cas de lexicalització són els mots creuats, que es formen per mitjà de la unió de fragments dels mots que es prenen com a base. Per exemple: informàtica (informació + automàtica) ofimàtica (oficina + informàtica) boirum (boira + fum) Es diu que una sigla o un acrònim s'ha [...]
13. Les hores en valencià i baleàric / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
En els parlars valencians i baleàrics, es fa servir la mitja hora com a fracció bàsica. Per a la primera mitja hora s'afegeix l'augment respecte a l'hora ja completada. Per a la segona mitja hora es resta el que falta per completar l'hora en curs. Per exemple: 8.10 h: les vuit i deu 8.15 h: les [...]
14. Abreviatures a/ i a/e: en majúscula o en minúscula?
Font Fitxes de l'Optimot
Les abreviatures a/ i a/e, que corresponen a a l'atenció de i a adreça electrònica, respectivament, s'escriuen amb majúscula o minúscula inicial d'acord amb la manera com s'escriurien les expressions que abreugen. Per tant, si les abreviatures es troben a començament de línia, s'escriuen amb [...]
15. 'un Miró' o 'un miró'?; 'dos dalí' o 'dos dalís'? / Designar obres d'art amb el nom de l'autor
Font Fitxes de l'Optimot
En català, es pot fer referència a obres d'artistes famosos per mitjà del nom de l'autor precedit per l'article indefinit o, si és el cas, un numeral. Per exemple: El museu ha comprat un quadre de Miró o El museu ha comprat un miró. Ara s'ha sabut que diumenge van robar dos quadres de Dalí o [...]
16. Nova gramàtica / Les hores: sistema de campanar i sistema de rellotge / Les hores en català
Font Fitxes de l'Optimot
divideix l'hora en quatre quarts i es fa referència a l'hora en punt següent i no a l'hora en punt ja passada. Per exemple: És un quart de nou. (8.15 h) Són dos quarts de nou. (8.30 h) Són tres quarts de nou. (8.45 h) Són les nou. (9.00 h) Els quarts poden subdividir-se en mitjos quarts per indicar [...]
17. Abreviatura de per ordre
Font Fitxes de l'Optimot
p. o. L'abreviatura de per ordre és p. o. [...]
18. Abreviatura de per poder
Font Fitxes de l'Optimot
p. p. L'abreviatura de per poder és p. p.  [...]
19. per compte de (abreviatura)
Font Fitxes de l'Optimot
L'abreviatura de per compte de és p/c. p/c  [...]
20. Carnaval o Carnestoltes? / Carnaval/Carnestoltes (majúscules i minúscules) / És correcte els Carnavals en català?
Font Fitxes de l'Optimot
Aquestes denominacions s'escriuen en majúscula quan fan referència a la festivitat en concret, mentre que es fa servir la minúscula quan s'utilitzen com a nom comú, cas en què poden aparèixer en plural. Per exemple: Aquest any el Carnestoltes és al març. Els carnavals dels dos últims anys no m'he [...]
Pàgines  2 / 41 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>