Resultats de la cerca bàsica: 407

Fitxes de l'Optimot  | Convencions
51. Abreviatures, sigles, acrònims i símbols: cursiva
Font Fitxes de l'Optimot
Abreviatures Les abreviatures s'escriuen en lletra rodona, excepte les corresponents als estrangerismes que han d'anar en cursiva, que es poden escriure en rodona o en cursiva. Per exemple: a. m. (ante meridiem) op. cit. (opus citatum) Una abreviatura pot anar en cursiva per altres criteris [...]
52. Abreviatures: formació
Font Fitxes de l'Optimot
. Per exemple: cast. correspon a castellà, que es divideix sil·làbicament cas-te-llà. Abreujament de mots Es pot fer per suspensió o per contracció. Es parla de abreviatures per suspensió quan se suprimeix la part final d'un mot. Per exemple: des. (desembre) aj. (ajuntament) En l'escurçament per [...]
53. Traducció de sigles i acrònims
Font Fitxes de l'Optimot
traduït com si no. Les sigles corresponents a noms d'organismes, entitats, partits polítics i empreses que s'usen com a forma corrent de denominació no es tradueixen; en canvi, es pot traduir la denominació completa. Per exemple: RENFE, creada a partir de Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles [...]
54. article en els noms de lloc no catalans (majúscules i minúscules)
Font Fitxes de l'Optimot
L'article dels noms de lloc no catalans s'escriu amb majúscula inicial i roman invariable en els casos en què, si fos català, es contrauria. Per exemple: a Las Bárdenas de La Rioja per Los Angeles des de Le Havre d'El Bierzo a El Cobre Aquesta regla no s'aplica als llocs no catalans amb forma [...]
55. incisos (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
comes introdueixen incisos més lligats al text, com ara elements circumstancials. Per exemple: Evidentment, ja hi aniré jo a recollir-ho. Els guions indiquen un contrast més brusc, per mitjà del qual l'autor o autora fa una observació a part o un comentari. Per exemple: En el web de l'empresa ?en [...]
56. Can Serrat o can Serrat? / can, cal, ca la (majúscules i minúscules)
Font Fitxes de l'Optimot
Les formes can, cal i ca la estan formades per la contracció ca, que significa 'casa', i l'article corresponent. Si es fan servir com a mot comú, és a dir, per referir-se estrictament a una edificació, s'escriuen amb minúscula. Per exemple: Avui a can Serrat estan de celebració. ('a casa dels [...]
57. Article en els noms de lloc catalans o catalanitzats (majúscules i minúscules)
Font Fitxes de l'Optimot
L'article inicial dels noms de lloc catalans s'escriu en minúscula, llevat que es tracti del començament de la frase. Per exemple: He visitat el Prat de Llobregat i el Maresme; però: El Vendrell és a vint minuts de Sitges.  També s'escriu en minúscula l'article dels topònims no catalans amb [...]
58. formes dobles / ús no sexista del llenguatge
Font Fitxes de l'Optimot
les formes senceres (el director o la directora) i amb les formes abreujades (benvolgut/uda).  Pel que fa a les formes senceres, i amb la voluntat de precisar o emfasitzar, es pot dir, per exemple: Truqui al seu metge o metgessa d'urgències. El tècnic o tècnica d'inserció laboral és una figura clau [...]
59. fórmula d'Hondt o fórmula D'Hondt? / sistema d'Hondt o sistema D'Hondt?
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Ciències socials
Per expressar el mètode ideat per Victor D'Hondt per distribuir els escons d'una circumscripció electoral es poden fer servir les denominacions fórmula D'Hondt o sistema D'Hondt (i no d'Hondt). Consisteix a dividir el nombre de vots obtinguts per cada candidatura entre divisors successius (1, 2, 3 [...]
60. separació a final de ratlla d'una adreça electrònica o d'Internet
Font Fitxes de l'Optimot
Quan s'ha de separar una adreça electrònica o d'Internet a final de ratlla, cal respectar els criteris següents. Se sol fer la partició:  ? després d'una barra inclinada (/) o d'un punt (.); ? abans de la rova (@), en el cas de les adreces electròniques; ? i com a últim recurs, abans d'un [...]
Pàgines  6 / 41 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>