Resultats de la cerca bàsica: 406

Fitxes de l'Optimot  | Convencions
61. fórmula d'Hondt o fórmula D'Hondt? / sistema d'Hondt o sistema D'Hondt?
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Ciències socials
Per expressar el mètode ideat per Victor D'Hondt per distribuir els escons d'una circumscripció electoral es poden fer servir les denominacions fórmula D'Hondt o sistema D'Hondt (i no d'Hondt). Consisteix a dividir el nombre de vots obtinguts per cada candidatura entre divisors successius (1, 2, 3 [...]
62. Fraseologia de la carta
Font Fitxes de l'Optimot
Exemples de fórmules per al paràgraf inicial: Em plau adreçar-vos aquesta carta per... En resposta a la vostra carta del..., us informem que... Tal com vam acordar telefònicament, us envio... En relació amb la vostra sol·licitud de data..., us comunico que... Lamentem haver de comunicar-vos [...]
63. vós o vostè / tractament de vós en cartes / doble salutació en cartes
Font Fitxes de l'Optimot
vegades, però, pot induir a confusions. Per exemple: Sobre la partida enviada al senyor Canons, li faig saber que li he enviat el seu albarà. En aquesta frase, la tercera persona del singular, que és la que usa el tractament de vostè, pot provocar ambigüitats (de qui és l'albarà, del senyor Canons o del [...]
64. Sigles: partició
Font Fitxes de l'Optimot
Les sigles preferiblement no se separen a final de ratlla. En cas que sigui necessari per raons d'espai, han de tenir com a mínim cinc lletres, i la partició s'ha de fer d'acord amb les normes generals de separació sil·làbica. Per exemple: ERAS-MUS IN-CAVI o INCA-VI Ren-fe  [...]
65. barra inclinada (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
, cal deixar un espai a banda i banda de la barra. Per exemple: Operacions sortida/tornada de vehicles. Tots els qui estigueu inscrits a bàsquet i/o futbol haureu de lliurar la butlleta d'inscripció el primer dia. L'epidèmia s'estengué / es va estendre per tot el país. 2. En cartes, formularis o [...]
66. Mots amb sentit metalingüístic (cursiva) / Marcatge tipogràfic d'usos metalingüístics
Font Fitxes de l'Optimot
Els mots o expressions amb sentit metalingüístic, és a dir, aquells sobre els quals es dona una informació lingüística, s'escriuen en cursiva. Per exemple: El verb trucar és intransitiu, per exemple: He trucat a l'Andreu. La partició sil·làbica del mot vosaltres és: vos-al-tres. El topònim Munic [...]
67. article en noms d'entitats, empreses i establiments (majúscules i minúscules)
Font Fitxes de l'Optimot
Si el nom d'una entitat, una empresa o un establiment va precedit d'article, aquest va amb majúscula inicial perquè forma part del nom propi. Per exemple:  La companyia Els Tramoies estrena espectacle aquest dijous. L'acte va ser organitzat per l'ONG La Casa de l'Arbre. Van anar a sopar a L' [...]
68. Abreviació de miler d'euros / Abreviació de miliard d'euros
Font Fitxes de l'Optimot
Si cal representar amb una abreviació l'expressió miler d'euros, es pot utilitzar el símbol corresponent a euro precedit de k: k¤ o kEUR. Igualment, per representar l'expressió miliard d'euros es poden utilitzar els símbols G¤ o GEUR. Convé fer un ús restringit d'aquestes abreviacions, ja que [...]
69. Exemple de missatge de correu electrònic
Font Fitxes de l'Optimot
De: Cristina Jové Per a: Caps d'Àrea Tema: Sessió formativa Benvolguts companys, benvolgudes companyes, Us informem que dijous 23 de gener hi ha una sessió formativa per presentar el nou projecte XXX a la sala d'audiovisuals a les 16.00 h. La sessió tindrà dues parts diferenciades. A la [...]
70. formes genèriques: mots col·lectius / ús no sexista del llenguatge
Font Fitxes de l'Optimot
Cal tenir en compte, però, que no totes les formes genèriques funcionen en qualsevol context, per diversos motius. Per exemple, en la frase Jocs per a la infància de 0 a 3 anys hi ha un problema d'inadequació semàntica, ja que el mot col·lectiu infància no s'identifica amb el referent, els infants [...]
Pàgines  7 / 41 
<< Anterior  Pàgina  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Següent >>