Resultats de la cerca bàsica: 406

Fitxes de l'Optimot  | Convencions
81. cometes (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
depèn de convencions o estils. Com a signes de puntuació, compleixen les funcions següents: 1. Són el recurs més usual per marcar una citació, és a dir, per reproduir de manera directa i literal les paraules enunciades per una altra persona. Per exemple: El polític va dir: "Superarem la crisi." 2 [...]
82. Formes dobles: concordança / Ús no sexista del llenguatge
Font Fitxes de l'Optimot
Per aconseguir uns usos lingüístics que facin visibles les dones en les referències a professions, oficis, càrrecs o funcions es pot recórrer a les formes dobles. Aquest recurs consisteix a repetir els noms (i, si cal, els adjectius) en tots dos gèneres, i és adequat principalment en singular: Un [...]
83. títols d'obres i publicacions (majúscules i minúscules) / títols de publicacions periòdiques i col·leccions (majúscules i minúscules) / títols d'obres (cursiva i cometes)
Font Fitxes de l'Optimot
exemple, el nom d'un municipi). Cal tenir en compte, a més, que aquests títols van en cursiva. Per exemple:  La febre d'or (novel·la) La plaça del Diamant (novel·la) Diccionari general de la llengua catalana Terra baixa (obra teatral) El més gran dels pecadors (disc) Els nens salvatges (obra [...]
84. Traducció d'obres literàries, teatrals, científiques i cinematogràfiques
Font Fitxes de l'Optimot
cas, sempre hi ha l'opció de fer referència a una obra en la versió que es vulgui (original o traduïda), sobretot pel que fa a llengües que resulten molt llunyanes (en el qual cas es tradueixen) i en contexts en què és obligatori o rellevant fer referència a la versió concreta que s'ha utilitzat (per [...]
85. Exemple de conveni
Font Fitxes de l'Optimot
Conveni entre el Consorci per a la Normalització Lingüística, la Unió Empresarial de l'Anoia i la Delegació d'Òmnium Cultural de l'Anoia per a la promoció de l'ús de la llengua catalana en l'àmbit socioeconòmic REUNITS D'una banda, el senyor [...], president del Consorci per a la [...]
86. Sigles i acrònims: majúscules i minúscules
Font Fitxes de l'Optimot
Com a norma general, les sigles s'escriuen en majúscules. Per exemple: UGT (Unió General de Treballadors) LODE (Llei orgànica reguladora del dret a l'educació) DNI (document nacional d'identitat) IVA (impost sobre el valor afegit) Els acrònims corresponents a noms propis es poden escriure [...]
87. coordinació (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
, l'Helena i la Xènia. Quan la sèrie d'elements queda interrompuda, s'elideix la conjunció i es pot utilitzar l'abreviatura etc. (precedida de coma) o es poden utilitzar els punts suspensius. Per exemple: Hi havia de tot: canapès, entrepanets, barquetes, etc. A la darrera classe tothom hi era: alumnes [...]
88. denominacions de registres (majúscules i minúscules) / Registre Civil, Registre Mercantil, Registre de la Propietat, etc. (majúscules i minúscules)
Font Fitxes de l'Optimot
Les denominacions de registres s'escriuen amb majúscules o amb minúscules segons el que designen: Si fan referència a una unitat administrativa, s'escriuen amb majúscules inicials, ja que es tracta del nom propi d'un organisme. Per exemple: el Registre Civil de Vic el Registre Mercantil el [...]
89. enumeracions (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
elements que la conformen es poden escriure l'un darrere l'altre separats per comes i unint el darrer element amb les conjuncions i o o. Per exemple: A la reunió tractarem la flexibilitat horària, la coordinació dels cursos, les reserves d'aules i l'horari de recepció dels vespres. Quan els elements [...]
90. Traducció de l'article en els noms de lloc no catalans
Font Fitxes de l'Optimot
L'article dels topònims estrangers que tenen una forma tradicional en català es tradueix i segueix els criteris establerts pel que fa a l'apostrofació i contracció, i l'ús de les majúscules i minúscules. Per exemple: del Caire a la Haia per l'Havana de la Manxa cap als Monegres Contràriament, en [...]
Pàgines  9 / 41 
<< Anterior  Pàgina  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  Següent >>