Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6441/5Darrera versió: 14.02.2019

Títol

Infinitius acabats en '-guer': 'poguer' o 'poder'? 

Nova gramàtica 

Resposta

Hi ha verbs que tenen, en algunes formes, el so velar que correspon a les grafies c o g (o gu). Per exemple:

pucpogutpugui... (de poder)
volgutvulgui... (de voler)

Per analogia amb aquestes formes velars, col·loquialment de vegades l'infinitiu adopta formes que presenten aquest so. Ara bé, cal evitar aquestes formes en els registres formals. Per exemple: 

cabre caber (i no capiguer)
caldre caler (i no calguer)
haver (i no haguer)
poder (i no poguer)
saber (i no sapiguer)
ésser ser (i no siguer)
valer valdre (i no valguer)
voler (i no volguer)

 

Classificació

Categoria
Morfologia
Abreviacions