Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7948/2Darrera versió: 07.09.2022

Títol

procrastinar, procrastinació 

Resposta

Malgrat que en llenguatge especialitzat, dins de l'àmbit de ciències de la salut, s'usa el terme procrastinació per anomenar la tendència patològica a diferir o a remetre una acció al dia següent, cal tenir en compte que, en llengua general, els verbs o les expressions més habituals per designar l'acció de diferir o ajornar una cosa són posposar, ajornar o deixar per a més endavant, entre d'altres. Per exemple:

No sé com m'ho faig, però sempre ajorno les tasques de casa.
Ell sempre ho deixa tot per a més endavant.

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic general
Abreviacions