Resultats de la cerca frase exacta: 4

Criteris lingstics
1. Documentaci administrativa. La invitaci. Dataci  [PDF, 734 kB]
Font Documentaci jurdica i administrativa
Criteris lingstics de la Direcci General de Poltica Lingstica
Sovint, quan la dataci figura al quadre on apareixen les referncies, l'afer i la desti- naci, el paper d'ofici tamb duu impresa l'adrea de l'organisme emissor; aleshores, la dataci es pot reduir a expressar el dia, el mes i l'any i no cal repetir la localitat. Si no s aix, cal indicar [...]
2. FORMES DOBLES  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingstics de la Direcci General de Poltica Lingstica
s'ha de llegir el text en veu alta, s preferible repetir el substantiu. Exemple el gerent o la gerent 3.1.2. Adjectius Quan fem servir denominacions dobles, en mascul i en femen, i apareixen a la frase altres paraules que hi han de concordar, com ara adjectius, no s necessari que tamb tinguin una [...]
3. Funci distintiva. Noms propis referits a coses. Noms d'institucions, organismes i entitats  [PDF, 853 kB]
Font Majscules i minscules
Criteris lingstics de la Direcci General de Poltica Lingstica
Sovint no es designen institucions o entitats mitjanant llur denominaci completa, sin per un dels noms que la componen, perqu se sobreentn pel context o per no repetir la denominaci completa, que ja s'ha esmentat anteriorment. Aquesta part de 21 Ma j s cul e s i mi ns c ul es CRI T ERI S LI N G [...]
4. Nom. Nominalitzacions  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducci de textos normatius del castell al catal
Criteris lingstics de la Direcci General de Poltica Lingstica
, s'ha de redactar de manera coherent. El Gabinete Jurdico es responsable de la revisin y la informacin de los proyectos. El Gabinet Jurdic s responsable de revisar els projectes i d'emetre'n informe. 3.2. En sries de nominalitzacions, cal repetir l'article sobretot si no tenen el mateix gnere o [...]