Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 2234/4Darrera versió: 31.01.2018

Títol

'estar' + gerundi 

Perífrasis de gerundi 

'No el molestis, que està treballant' o 'No el molestis, que treballa'? 

Resposta

La perífrasi estar + gerundi té un valor duratiu, progressiu o de repetició. Per exemple:

No el molestis, que està treballant. 
Fa dues hores que ens ho estem mirant i no ens en sortim.
Aquest nen sempre estava preguntant el mateix.

Aquests valors també es poden expressar sense necessitat de perífrasi, amb l'ús del present o de l'imperfet, segons el cas. Per exemple:

No el molestis, que treballa.
Fa dues hores que ens ho mirem i no ens en sortim.
Aquest nen sempre preguntava el mateix.

Així, doncs, si es vol focalitzar l'atenció en la durada de l'acció, es pot optar per l'ús de la perífrasi (opció més marcada), mentre que si no es vol remarcar l'opció més neutra és la construcció sense perífrasi. Per exemple:

Què feies? Que dormies? (context neutre)
Què feies? Que estaves dormint? (focalització en la durada)

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions