Resultats de la cerca bàsica: 7

Fitxes de l'Optimot  | Morfologia
1. 'poguer' o 'poder'?
Font Fitxes de l'Optimot
Aquest verb presenta una única forma d'infinitiu: poder. Malgrat que col·loquialment aquest verb també adopta la forma poguer, cal evitar aquest infinitiu en contextos formals.  [...]
2. Infinitius acabats en '-guer': 'poguer' o 'poder'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
Hi ha verbs que tenen, en algunes formes, el so velar que correspon a les grafies c o g (o gu). Per exemple: puc, pogut, pugui... (de poder) volgut, vulgui... (de voler) Per analogia amb aquestes formes velars, col·loquialment de vegades l'infinitiu adopta formes que presenten aquest so. Ara bé [...]
3. 'poguem' o 'puguem'?, 'pogueu' o 'pugueu'? / 'volguem' o 'vulguem'?, 'volgueu' o 'vulgueu'? / Present de subjuntiu i imperatiu de 'poder' i 'voler'
Font Fitxes de l'Optimot
4. 'poguent' o 'podent'?
Font Fitxes de l'Optimot
El gerundi del verb poder és podent. Malgrat que col·loquialment aquest verb també adopta la forma poguent, cal evitar aquest gerundi en contextos formals.  [...]
5. Segona persona de plural de l'imperatiu / 'respongueu' o 'responeu'?
Font Fitxes de l'Optimot
D'altra banda, cal no confondre aquests verbs amb altres, com ara poder o voler, que sí que tenen el so de g en totes les formes de l'imperatiu. Per exemple: No vulgueu anar tan de pressa.  [...]
6. un ordre o una ordre?
Font Fitxes de l'Optimot
: Quan fa referència a l'arranjament, la disposició regular de les coses, les unes amb relació a les altres. Per exemple: L'ordre és bàsic per poder cuinar amb tranquil·litat. Inclourem aquest punt en l'ordre del dia previst. En sociologia, quan fa referència al sistema de regles i lleis inspiradores [...]
7. Verbs que es conjuguen com 'beure': 'bec', 'begui', etc. / Verbs amb formes velaritzades
Font Fitxes de l'Optimot
velaritzades (escrigué) amb les no velaritzades (escriví), i que el participi no és velaritzat (escrit). La majoria de verbs que tenen la marca -s en la segona persona de l'imperatiu presenten una forma velar en la segona i cinquena persona d'aquest temps. Per exemple, dir (digues, digueu), poder (pugues [...]