Resultats de la cerca frase exacta: 10

Fitxes de l'Optimot
1. 'malinterpretar' o 'mal interpretar'?
Font Fitxes de l'Optimot
A diferncia de determinats verbs compostos, com ara malgastar, que s'escriu amb els dos components aglutinats, l'expressimal interpretars'escriu amb els dos termes separats. Per exemple: No em mal interpretis: jo no volia dir aix(i no No emmalinterpretis). Ha mal interpretat les meves [...]
2. Femen de msic: la msic o la msica?
Font Fitxes de l'Optimot
El substantiu msic, msica, amb el significat de 'persona que compon, dirigeix i interpreta obres musicals', presenta flexi de gnere. Per exemple: La germana de Mozart va ser msica tamb. Les msiques van interpretar obres de Toldr.  [...]
3. Elisi de la preposici en coordinacions
Font Fitxes de l'Optimot
) Hem comprat un petit obsequi als monitors de menjador i d'acollida. (l'obsequi s compartit entre els monitors de menjador i els d'acollida) Si es repeteix la preposici, tot i que tamb es pot interpretar que els complements coordinats constitueixen un tot unitari, se sol interpretar que sn [...]
4. Participi del verb 'matar': 'matat' o 'mort'?
Font Fitxes de l'Optimot
Les formes del participi del verb matar sn matat, matada, matats, matades. Ara b, quan es pot interpretar un subjecte que realitza l'acci voluntria de matar, aleshores aquest verb tamb admet les formes de participi mort, morta, morts, mortes. Per exemple: La princesa ha matat el drac. La [...]
5. a mitges
Font Fitxes de l'Optimot
a mitges. El treball de filosofia? Encara el tinc a mitges! En alguns casos, aquests dos significats es poden confondre. Per exemple, en la frase Vam fer el text a mitges es pot interpretar que el text el van fer entre dues persones, o b que el text es va deixar sense acabar. En aquests casos [...]
6. s correcta la construcci passar per?
Font Fitxes de l'Optimot
primari. Aix, a L'aprovaci d'aquests trmits passa pel Parlament podem interpretar que l'aprovaci ha d'arribar al Parlament. Ara b, si la relaci entre el sentit primari i el figurat s tan allunyada que es pot substituir clarament per un altre verb, s'ha de fer el canvi. Ho podem veure en els [...]
7. Apostrofaci davant de mots a final de ratlla
Font Fitxes de l'Optimot
que s'escriuen amb una essa inicial seguida d'una consonant, en el cas que s'hagin d'apostrofar, no es parteixen de manera que quedi la essa a final de ratlla i la resta de la paraula a la ratlla de sota. S'aconsella fer la partici de la manera segent: Van interpretar l'Sta- bat Mater de [...]
8. Noms dels subapartats de l'escrit de proposici de prova
Font Fitxes de l'Optimot
Els noms dels subapartats de l'escrit de proposici de prova habitualment comencen amb adjectius com ara documental, testifical o pericial calligrfica, que poden tenir com a antecedent tant proves com mitjans de prova. Es considera que aquestes formes sn possibles i que es poden interpretar [...]
9. claudtors (signes de puntuaci)
Font Fitxes de l'Optimot
estan entre parntesis. Per exemple: (Hi ha altres maneres d'interpretar aquest text [v. epgraf 2.7]). 2. S'utilitzen per tancar els punts suspensius que indiquen que en una transcripci s'ha suprimit algun fragment o expressi. Per exemple: D'altra banda, aquestes denominacions [...] apareixen ja [...]
10. ambigitat (signes de puntuaci)
Font Fitxes de l'Optimot
L'ambigitat en una frase s ocasionada per la possibilitat que es pugui interpretar de dues maneres diferents. En aquests casos la puntuaci, i concretament la coma, s un recurs til per desfer aquesta ambigitat. Per exemple: Va veure un home amb uns binocles. (L'home que el subjecte va veure [...]