Resultats de la cerca frase exacta: 6

Diccionari català-castellà
1. abastar
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
v intr 1 [per grandària, potència] alcanzar, llegar. No abastar a entendre una cosa, no alcanzar a entender una cosa. 2 [arribar a tocar] alcanzar, llegar. El nen no abasta al timbre, el niño no alcanza al timbre. 3 abastar a dar abasto a [seguido de un nombre] (o para [seguido de un [...]
2. amanollar
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
v tr 1 [fer manolls] amanojar, agavillar. 2 [abastar amb la mà] asir, agarrar.  [...]
3. atènyer
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
[pp: atès -esa] v tr 1 alcanzar, llegar intr. Atènyer el cim, alcanzar (o llegar a) la cima. 2 [haver, abastar] alcanzar. Atènyer algú d'una pedrada, alcanzar a alguien de una pedrada. 3 fig [aconseguir] conseguir, alcanzar. Va atènyer una gran fortuna, consiguió una gran fortuna. v intr 4 [...]
4. ballesta
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
f 1 [arma] ballesta. 2 [per a abastar objectes] ballestilla. 3 astr ballestilla. 4 [parany] ballesta. 5 tecnol ballesta. 6 ict [Balistes sp] pez ballesta m.  [...]
5. heure
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
v tr 1 [aconseguir] conseguir, obtener, lograr. No crec que l'hegui, aquesta plaça, no creo que consiga esta plaza. 2 [abastar] alcanzar, coger. Vejam si les heus al vol, a ver si las alcanzas al vuelo. 3 [tenir] tener. Si en vaig heure, d'enhorabones!, ¡qué de enhorabuenas tuve!4 [...]
6. abast
Font Diccionari català-castellà d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
, proveer. 11 donar l'abast [abastar] dar abasto. Érem molts, però no donàvem l'abast, éramos muchos, pero no dábamos abasto. 12 donar l'abast a dar abasto a [seguido de un nombre] (o para [seguido de un infinitivo]). 13 tenir a l'abast tener al alcance, tener en tu (o su, etc) mano, tener en tus (o [...]