Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 374

231. Designacions incompletes i correferents d'entitats (majscules i minscules)
Font Fitxes de l'Optimot
(tal com va quan s part del nom complet). Per exemple: el Servei de Publicacions ha de publicar... (en un context en qu es parla del Servei de Publicacions del Parlament de Catalunya) l'Estat (per Estat espanyol) la Generalitat (per Generalitat de Catalunya) les Corts (per Corts Generals) el Govern [...]
232. s correcte 'de bones a primeres' en catal? / Com es diu 'de buenas a primeras' en catal?
Font Fitxes de l'Optimot
En catal, podem expressar la construcci castellanade buenas a primerasde maneres molt diverses, depenent del significat. 1. Quan equival a 'bruscament': de sobte, tot d'un plegat, de cop i volta, tot d'una, en primer lloc, d'entrada... Per exemple: Estvem parlant i, de sobte, es va sentir [...]
233. topnims oficials no normatius
Font Fitxes de l'Optimot
A Catalunya hi ha deu noms de municipis que presenten una denominaci que no segueix la normativa lingstica de l'Institut d'Estudis Catalans, per, en canvi, t carcter oficial. Malgrat que el Nomencltor oficial de toponmia major de Catalunya cont tant la forma oficial, marcada amb un [...]
234. Exemple de conveni
Font Fitxes de l'Optimot
l'article 14 dels Estatuts del CPNL, aprovats pel Govern de la Generalitat de Catalunya els dies 3 i 11 d'octubre de 1988. La segona, en representaci de la UEA, en virtut del seu crrec de presidenta. El tercer, en representaci de la Delegaci d'mnium Cultural de l'Anoia, en virtut del seu crrec [...]
235. Traducci de noms propis de l'mbit poltic i jurdic amb denominacions coincidents
Font Fitxes de l'Optimot
entre la Direcci General de la Funci Pblica de la Generalitat de Catalunya i la Direcci General de la Funci Pblica de l'Estat permet... Tal com disposen la Llei del sl del Parlament de Catalunya i la Llei estatal del sl...  [...]
236. documents i tramitacions oficials i legals: lleis, decrets, etc. (majscules i minscules)
Font Fitxes de l'Optimot
subsegent a... Resoluci 63/II del Parlament de Catalunya, sobre... Reial decret legislatiu 2876/1983, pel qual es regula... Llei general tributria Moci 24/II del Parlament de Catalunya, sobre... Dictamen de la Comissi de... Informe de la Ponncia sobre... pel Decret 53/1983, de 24 de juny, sobre [...]
237. Informes i estudis (majscules i minscules)
Font Fitxes de l'Optimot
Les denominacions d'informes i estudis amb ttol propi s'escriuen noms amb la lletra inicial en majscula. Per exemple: s un dels responsables de l'Estudi d'impacte ambiental. S'han presentat les conclusions de l'Informe sobre el sector de l'habitatge a Catalunya. Si aquests documents [...]
238. signatura per delegaci
Font Fitxes de l'Optimot
L'article 8.8 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de rgim jurdic i de procediment de les administracions pbliques de Catalunya, estableix que els actes administratius que s'adopten per delegaci es consideren dictats per l'rgan delegant, i han d'incloure abans de la signatura les paraules "per [...]
239. alcalde o alcaldessa (tractament protocollari)
Font Fitxes de l'Optimot
Als alcaldes i a les alcaldesses dels ajuntaments de Catalunya els correspon el tractament d'Illustrssim Senyor o Illustrssima Senyora. A l'Ajuntament de Barcelona, per, el tractament s d'Excellentssim Senyor o Excellentssima Senyora. Les formes abreujades d'aquests tractaments sn [...]
240. Exemple de sollicitud o instncia
Font Fitxes de l'Optimot
Rosa Herms i Capellas, funcionria del cos superior de la Generalitat de Catalunya, amb DNI 38 367 123 i amb domicili al carrer de la Pujada, 7, 08870 Sitges, telfon 93 769 00 34. EXPOSO: Que soc la responsable de la Secci d'Actuaci Administrativa de la Direcci General de Poltica [...]
Pgines  24 / 38 
<< Anterior  Pgina  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  Segent >>