Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

endavant

1 avant

2 En endavant: D'ara endavant. D'avui endavant. Des d'ara. A comptar des d'ara. Enllà, en frases com d'ahir enllà, de demà enllà, d'avui enllà.

3 Per endavant: Prèviament. Anticipadament. Amb anticipació. A la bestreta (pagament).

© Manuel Franquesa i Enciclopèdia Catalana
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions