Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

cerril

adj
1 [terreno] escabrs -osa, espadat -ada, abrupte -a.
2 p fr [animal] salvatge.
3 fig i fam [tosco] grosser -a, rstec -ega, tosc -a.
4 fig i fam [torpe] obts -usa, estpid -a.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions