Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

aceptar

v tr acceptar. Aceptar una solucin, acceptar una soluci. Aceptar una letra de cambio, acceptar una lletra de canvi. Aceptar un castigo, acceptar un cstig.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions