Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6786/2Darrera versió: 16.08.2011

Títol

incisos (signes de puntuació)  

Resposta

Els incisos són fragments introduïts en una oració, que hi aporten informació, dels quals, en alguns casos, també es pot prescindir. Per exemple:

La Junta es reunirà, com cada setmana, per comentar els projectes en curs.

Habitualment apareixen al mig de l'oració, però poden ser al principi o al final. Es marquen amb comes, tot i que també poden fer aquesta funció els guions i els parèntesis. Es pot establir una gradació en l'ús d'aquests tres signes de puntuació segons l'allunyament de l'incís respecte al sentit del discurs; de menys a més allunyat: comes, guions i parèntesis.

Així, les comes introdueixen incisos més lligats al text, com ara elements circumstancials. Per exemple:

Evidentment, ja hi aniré jo a recollir-ho.

Els guions indiquen un contrast més brusc, per mitjà del qual l'autor o autora fa una observació a part o un comentari. Per exemple:

En el web de l'empresa —en català i en castellà— hi consta el nombre de treballadors.

Finalment, els parèntesis, en canvi, contenen un aclariment, una informació complementària que es considera afegida al text. Per exemple:

Aquest establiment no ha deixat mai de donar servei des de la seva fundació (1906).


 

Són incisos i, per tant, van entre comes, les oracions relatives explicatives, és a dir, les que afegeixen una explicació prescindible del que s'ha dit anteriorment. Per exemple:

La Junta, que es reuneix cada setmana, està formada per diversos càrrecs tècnics i directius.

Els alumnes, que no van fer cas de les recomanacions, no van baixar de l'autocar.

 

Es poden considerar incisos una sèrie de paraules i locucions com les següents:

doncs (només  en posició medial o final)
a més a més
en canvi
per tant
ara bé
al capdavall
(ans) al contrari
en tot cas
és a dir
o sigui
excepte [...]
(com) per exemple
llevat [...]
tanmateix
per consegüent
en conseqüència
no obstant això
sobretot
per fi
en definitiva
finalment
d'una banda
d'una altra banda
en primer lloc
en segon lloc
d'entrada
pel que sembla
de fet
en realitat
ben mirat
probablement
respectivament, etc.

Per exemple:

Per tant, cal actuar d'acord amb aquesta normativa.
Han plantat arbres a la plaça i, a més a més, hi posaran una font.
El problema no era tan difícil de resoldre, ben mirat.


 

Classificació

Categoria
Convencions .Signes gràfics i de puntuació
Abreviacions