Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

grato -ta

adj
1 grat -a.
2 favorable, esperanador -a. En espera de su grata respuesta, tot esperant la vostra resposta favorable.
3 me es muy grato decirle em plau de comunicar-vos.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions