Resultats de la cerca frase exacta: 2

Fitxes de l'Optimot  | Ortografia
1. Ortografia de la essa sorda: 's', 'ss', 'c' i ''
Font Fitxes de l'Optimot
vocal i consonant o entre consonant i vocal es pot trobar: s: dansa, entotsolat, festa, gespa, molsa, tsar, etc. ss en mots comenats per sots- i trans-: sotssecretari, transsiberi, etc. c davant de e, i: enciam, sincer; Marcel, Merc, etc. davant de a, o, u: can, fora, forut, llenol [...]
2. Preposicions 'a', 'de' i 'per' davant de nom propi amb l'article 'el' / 'del Bierzo' o 'd'El Bierzo'?
Font Fitxes de l'Optimot
Rac) L'ltima dansa que es fa a El ball, d'Irne Nmirovsky, s de gran bellesa. (i no al Ball) Ponferrada s un municipi d'El Bierzo. (i no del Bierzo) Si el contacte de la preposici i l'article resulta molt forat, de vegades es pot optar per canviar de preposici o modificar lleugerament la frase [...]