Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

jugar

v intr
1 [entretenir-se, divertir-se] jugar. Els nens juguen al jardí, los niños juegan en el jardín.
2 [a un joc amb regles] jugar. Jugar a cartes, al dòmino, jugar a las cartas, al dominó.
3 [a la borsa] jugar.
4 [a jocs d'atzar] jugar. Jugar a la loteria, jugar a la lotería.
5 [intervenir] jugar. Et toca jugar a tu, te toca jugar a ti.
6 jugar amb fig [burlar-se d'algú] jugar con. No juguis amb ell, amb els seus sentiments, no juegues con él, con sus sentimientos.
7 jugar amb fig [despreocupar-se] jugar con. No juguis amb la teva salut!, ¡no juegues con tu salud!
8 jugar brut jugar sucio.
9 jugar fort jugar fuerte.
10 jugar net jugar limpio.

v tr
11 [un joc] jugar. Jugar una partida d'escacs, un partit de futbol, jugar una partida de ajedrez, un partido de fútbol.
12 [una carta, una fitxa] jugar. No juguis aquest alfil, no juegues este alfil.
13 [béns, diners] jugar, apostar. Va jugar tots els seus diners al mateix número, jugó todo su dinero al mismo número.
14 [en un sorteig] jugar.
15 jugar-la a algú fig jugársela a alguien.

v pron
16 [arriscar] jugarse. Va jugar-se cent euros d'un sol cop, se jugó cien euros de una sola vez.
17 fig jugarse. Va jugar-se el seu honor en aquell desafiament, se jugó su honor en aquel desafío.
18 jugar-s'hi el tot pel tot [arriscar-se molt] jugarse el todo por el todo.
19 què t'hi jugues (o s'hi juga, etc) que...? [davant un fet dubtós] ¿qué te juegas (o se juega, etc) a que...?, ¿qué te apuestas (o se apuesta, etc) a que...?
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions