Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7819/1Darrera versió: 16.07.2018

Títol

Diferència entre causa i finalitat 

'Cuino per tu' o 'Cuino per a tu'? 

Resposta

Per explicar la diferència entre les oracions Cuino per tu i Cuino per a tu, cal distingir la noció de causa de la de finalitat o destinació:

1. La causa és allò que provoca una acció o un procés. Per exemple:

Es van morir de fred (la causa és de fred). 
Es va quedar a casa perquè no es trobava bé
(la causa és perquè no es trobava bé).
Tancat per vacances (la causa és per vacances).
Et dono les gràcies per haver-me guardat lloc (la causa és per haver-me guardat lloc).

2. La finalitat és l'objectiu que té una cosa o amb què es fa una cosa. Un valor proper al de finalitat és el de destinació, és a dir, la cosa o la persona a la qual va dirigida una acció o un element. Per exemple:

L'etiqueta diu que és sabó per a rentar roba (la finalitat és per a rentar roba).
Va inscriure la seva filla a una acadèmia perquè millorés el nivell d'anglès (la finalitat és perquè millorés el nivell d'anglès). 
Per a la vostra seguretat, cordeu-vos el cinturó (la finalitat és per a la vostra seguretat).
He comprat un regal per a la Marina (la destinatària és per a la Marina).

Així, segons el sentit que es vulgui donar a cada oració, caldrà fer servir una estructura o una altra. Per exemple:

Cuino per tu (causa).
Cuino per a tu (finalitat o destinació).

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions