Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

traspassar

1travessar.
traspuar (v. tr.). La suor li traspua el vestit.

2ultrapassar.

3 Foradar de part a part una cosa. → travessar.

4traslladar, cedir.

5 v. intr. → morir.

© Manuel Franquesa i Enciclopèdia Catalana
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions