Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6461/4Darrera versió: 14.02.2019

Títol

'poguer' o 'poder'? 

Resposta

Aquest verb presenta una única forma d'infinitiu: poder.

Malgrat que col·loquialment aquest verb també adopta la forma poguer, cal evitar aquest infinitiu en contextos formals.

 

Classificació

Categoria
Morfologia
Abreviacions