Resultats de la cerca bàsica: 286

61. discapacitat | discapacitada
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Ciències de la salut
Persona que té una deficiència física o mental que li impossibilita o dificulta de dur a terme una activitat dins dels límits que es consideren normals. [...]
62. discapacitat | discapacitada
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Dret
Persona que té una deficiència física o mental que li impossibilita o dificulta de dur a terme una activitat dins dels límits que es consideren normals. [...]
63. tractor camallarg de roda motriu
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Agricultura. Ramaderia. Pesca
Tractor camallarg proveït de tres rodes, una de lateral motriu i les altres dues, una al davant i l'altra també lateral, estabilitzadores. [...]
64. any viscut amb discapacitat
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Ciències de la salut
Unitat de mesura dels anys que una persona viu amb un mal estat de salut o amb una discapacitat provocada per una malaltia o un grup de malalties determinat, que s'utilitza com a indicador de salut. [...]
65. certificat de reconeixement de discapacitat
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Ciències socials
Document acreditatiu de la condició legal de persona amb discapacitat i del grau de discapacitat, expedit per un equip de valoració i orientació. [...]
66. targeta acreditativa de la discapacitat
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Ciències socials
Targeta que permet a les persones amb discapacitat legalment reconeguda acreditar el seu grau de discapacitat i que és complementària del certificat de reconeixement de discapacitat. [...]
67. any de vida ajustat per discapacitat
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Ciències de la salut
Unitat de mesura de l'impacte d'una malaltia en funció del temps perdut per mort prematura i la discapacitat que porta associada, segons una escala de valors predefinits, que s'utilitza com a indicador de salut. [...]
68. dret de les persones amb discapacitat
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Dret
Dret pertanyent als drets de les persones amb discapacitat. [...]
69. drets de les persones amb discapacitat
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Dret
Conjunt de drets que corresponen a les persones amb discapacitat com a part integral i indivisible dels drets humans, que permeten l'exercici dels drets civils, els drets culturals, els drets econòmics, els drets polítics i els drets socials en condicions d'igualtat. [...]
70. centre d'atenció a persones amb discapacitat
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Ciències socials
Centre que ofereix informació, orientació i atenció a persones amb discapacitat i les seves famílies, a més de la valoració i qualificació del grau de discapacitat i l'elaboració de dictàmens per a l'accés a ajuts i recursos especialitzats. [...]
Pàgines  7 / 29 
<< Anterior  Pàgina  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Següent >>