Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7214/3Darrera versió: 15.06.2017

Títol

'diferent a' o 'diferent de'? 

diferent, distint (règim adjectival) 

'distint a' o 'distint de'? 

Nova gramàtica 

Resposta

Els adjectius diferent o distint s'utilitzen per establir comparacions i van acompanyats, preferiblement, de la preposició de (diferent de, distint de). Per exemple:

La meva tassa és diferent de la teva.
Té una manera d'actuar molt distinta de la del seu germà
Aquest barri és molt diferent de com era fa vint anys.

També s'accepta la preposició a (diferent a, distint a). Per exemple:

La meva tassa és diferent a la teva.
Té una manera d'actuar molt distinta a la del seu germà
Aquest barri és molt diferent a com era fa vint anys.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions